בצלאל
ההרשמה בעיצומה!

צילום  •  אמנות  •  עיצוב קרמי וזכוכית  • תרבות חזותית וחומרית*

*הענקת התואר מותנת באישור המועצה להשכלה גבוהה

בצלאל ההרשמה בעיצומה!

צילום אמנות עיצוב קרמי וזכוכית תרבות חזותית וחומרית*

*הענקת התואר מותנת באישור המועצה להשכלה גבוהה