במידה וקיים מידע באתר שלא נגיש לך או/ו יש לך צורך בנגישות במהלך היום הפתוח המקוון נשמח לקבל ממך מייל Digital@bezalel.ac.il

במידה וקיים מידע באתר שלא נגיש לך או/ו יש לך צורך בנגישות במהלך היום הפתוח המקוון נשמח לקבל ממך מייל Digital@bezalel.ac.il

תמיד כאן,

תמיד בצלאל

יום פתוח מקוון לתואר ראשון | שלישי 26.1.21

הירשמו עכשיו ליום הפתוח:

באילו מפגשים ברצונך להשתתף
ניתן להירשם לכל המפגשים

ברגע זה נרשמה מועמדת חדשה לבצלאל

ברגע זה נרשם מועמד חדש לבצלאל

בהצלחה בבחינות הכניסה!