במידה וקיים מידע באתר שלא נגיש לך או/ו יש לך צורך בנגישות במהלך היום הפתוח המקוון נשמח לקבל ממך מייל Digital@bezalel.ac.il

במידה וקיים מידע באתר שלא נגיש לך או/ו יש לך צורך בנגישות במהלך היום הפתוח המקוון נשמח לקבל ממך מייל Digital@bezalel.ac.il

תמיד כאן,

תמיד בצלאל

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג תפתח בנובמבר 2021

שיחה עם יועצת לימודים

איזו מחלקה מעניינת אותך?
ניתן לסמן כמה מחלקות

ברגע זה נרשמה מועמדת חדשה לבצלאל

ברגע זה נרשם מועמד חדש לבצלאל

בהצלחה בבחינות הכניסה!