במידה וקיים מידע באתר שלא נגיש לך או/ו יש לך צורך בנגישות במהלך היום הפתוח המקוון נשמח לקבל ממך מייל Digital@bezalel.ac.il

במידה וקיים מידע באתר שלא נגיש לך או/ו יש לך צורך בנגישות במהלך היום הפתוח המקוון נשמח לקבל ממך מייל Digital@bezalel.ac.il

הזדמנות אחרונה להרשמה

תרבות חזותית וחומרית (תואר עיוני) | צילום | עיצוב קרמי וזכוכית

שיחה עם יועצת לימודים

איזו מחלקה מעניינת אותך?
ניתן לסמן כמה מחלקות

ברגע זה נרשמה מועמדת חדשה לבצלאל

ברגע זה נרשם מועמד חדש לבצלאל

בהצלחה בבחינות הכניסה!