20.1

התכנית ליום הפתוח
קמפוס הר הצופים:

10:00-10:30
התכנסות ורישום - קומה 8
10:30-12:00
הצגת המחלקות - אודיטוריום 222
צורפות ואופנה • עיצוב תעשייתי • אמנויות המסך • צילום • עיצוב קרמי וזכוכית • אמנות • תקשורת חזותית
12:00-13:15
פגישה במחלקות
שיחה אישית עם ראש המחלקה
וסיור עם סטודנטים
13:15-13:45
הפסקה
זמן להרשמה ללימודים
13:45-15:00
פגישה במחלקות (הזדמנות להתרשמות ממחלקה נוספת)
שיחה אישית עם ראש המחלקה
וסיור עם סטודנטים
לאורך היום
לנרשמים ללימודים במקום
הנחה של 200 ש״ח בדמי ההרשמה

16.1

התכנית ליום הפתוח
במחלקה לארכיטקטורה:

10:00-10:30
התכנסות ורישום - קומת כניסה
10:30-12:00
מפגש והצגת המחלקה
עם ראש המחלקה
12:30-13:00
סיורים מודרכים
עם סטודנטים בבניין במחלקה
לאורך היום
לנרשמים ללימודים במקום
הנחה של 200 ש״ח בדמי ההרשמה

20.1

התכנית ליום הפתוח
קמפוס הר הצופים:

10:00-10:30
התכנסות ורישום - קומה 8
10:30-12:00
הצגת המחלקות - אודיטוריום 222
צורפות ואופנה • עיצוב תעשייתי • אמנויות המסך • צילום • עיצוב קרמי וזכוכית • אמנות • תקשורת חזותית
12:00-13:15
פגישה במחלקות
שיחה אישית עם ראש המחלקה וסיור עם סטודנטים
13:15-13:45
הפסקה
זמן להרשמה ללימודים
13:45-15:00
פגישה במחלקות (הזדמנות להתרשמות ממחלקה נוספת)
שיחה אישית עם ראש המחלקה וסיור עם סטודנטים
לאורך היום
לנרשמים ללימודים במקום הנחה של 200 ש״ח בדמי ההרשמה

16.1

התכנית ליום הפתוח
במחלקה לארכיטקטורה:

10:00-10:30
התכנסות ורישום - קומת כניסה
10:30-12:00
מפגש והצגת המחלקה
עם ראש המחלקה
12:30-13:00
סיורים מודרכים
עם סטודנטים בבניין במחלקה
לאורך היום
לנרשמים ללימודים במקום הנחה של 200 ש״ח בדמי ההרשמה​