תהליך ההרשמה

 • מועדי הרשמה

  ההרשמה לתואר ראשון בעיצומה למחלקות: אמנות, אמנויות המסך (התמחות וידאו), עיצוב קרמי וזכוכית, צורפות ואופנה, צילום ותואר עיוני בתרבות חזותית וחומרית.

  היום הפתוח יתקיים ב- 6.6.

  200 ש"ח הנחה בדמי הרישום ינתנו לנרשמים.ות ביום היום.

  ההרשמה תיסגר ב-14.6.23.

  לשאלות נוספות ניתן לכתוב ל-WhatsApp של בצלאל: 052-2826657

  או להתקשר למספר 6649*

 • תהליך ההרשמה

  ההרשמה מתבצעת באמצעות טופס הרשמה מקוון. קיימת אפשרות להירשם למחלקה אחת או לשתי מחלקות.

  בטופס המקוון יש למלא פרטים אישיים, סטטוס השכלתך התיכונית ו/או אקדמית ולבחור את המחלקה המבוקשת. בנוסף, יש לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס). על בסיס הנתונים שימולאו באתר תאושר הרשמתך ועל כן יש להקפיד על עדכון מלא ונכון של הנתונים.

  מועמדים שאין באפשרותם לבצע רישום באינטרנט מוזמנים לפנות למזכירות האקדמית בטלפון 02-5893313/296 ולבקש טופס הרשמה במייל או להירשם ללימודים בבצלאל ישירות במזכירות האקדמית בבצלאל.
  במהלך תקופת ההרשמה תקיים המזכירות קבלת קהל בין השעות 9:00-15:30.

  דמי הרשמה ובחינות כניסה:

  דמי הרשמה
  דמי ההרשמה לבצלאל: 330 ש”ח.

  דמי בחינות כניסה
  דמי בחינות כניסה: 370 ש”ח.
  דמי בחינות כניסה למחלקה נוספת: 200 ש”ח

  סה”כ – דמי הרשמה ובחינות כניסה למחלקה אחת: 700 ₪
  סה”כ – דמי הרשמה ובחינות כניסה לשתי מחלקות: 900 ש”ח

  * לנרשמים ללימודים בימים הפתוחים תינתן הנחה של 200 ₪ בדמי ההרשמה.

  אופן התשלום

  בכדי לסיים את תהליך ההרשמה המקוונת באתר בצלאל יש לשלם את דמי ההרשמה והבחינות באמצעות כרטיס אשראי.
  מועמדים שאין באפשרותם לבצע תשלום באשראי, לפנות למזכירות האקדמית בטלפון 02-5893313/296 או במייל register@bezalel.ac.il
  דמי ההרשמה ובחינות הכניסה טובים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד ולשנה זו בלבד.

  ביטול הרשמה

  מועמדים שנרשמו ומבקשים לבטל את הרשמתם, מתבקשים למלא טופס ביטול הרשמה ולשולחו למזכירות האקדמית במייל register@bezalel.ac.il. אין דמי ההרשמה ובחינות הכניסה מועברים משנה לשנה ואין הם מוחזרים גם במקרה של מועמדים שביטלו הרשמה*, לא נבחנו, או לא התקבלו ללימודים.
  *מועמדים אשר יבטלו את הרשמתם לפני מועד סיום ההרשמה הרשמי (במועד המפורסם באתר ההרשמה) יקבלו החזר בעבור דמי הבחינות בלבד.

  חידוש הרשמה

  חידוש הרשמה בעקבות ביטולה יכול להיעשות בכתב בלבד בפניה אל המזכירות האקדמית. הבקשה לחידוש ההרשמה תטופל כאילו בוצעה ההרשמה ביום החידוש ותידון על פי כללי הקבלה שיהיו תקפים באותו יום ובהתאם למספר המקומות בתוכנית בה מבקש המועמד ללמוד.

  אישור הרשמה וזימון לבחינות

  אישור הרשמה יישלח למייל האישי לאחר קבלת טופס ההרשמה. זימונים לבחינות הכניסה ותרגילי בית במחלקות הרלוונטיות יישלחו למייל האישי עם סיום ההרשמה. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמדים לברר את מועדי הבחינות ואת מיקומן המפורסמים באתר זה.

  הודעה על מעבר שלב בבחינות הכניסה

  בחלק מהמחלקות מתקיימים שני שלבים לבחינות הכניסה (פירוט התהליך בהמשך). מועמדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יזומנו לשלב השני. הודעה על מעבר שלב תימסר למועמד באמצעות המייל האישי. במידה ויחול שינוי באופן מתן התשובות תתפרסם הודעה על כך ביום המבחנים של השלב הראשון.

  הודעה על תוצאות סופיות בבחינות הכניסה

  בתום תהליך בחינות הכניסה ישלחו למועמדים הודעות קבלה ללימודים, דחייה או המתנה. התשובות למועמדים נמסרות בכתב בלבד. לא תינתנה תשובות טלפוניות. החלטות האקדמיה כוחן יפה אך ורק לגבי שנת הלימודים אליה ביקשו להתקבל. מועמדים שהתקבלו ולא התחילו ללמוד באותה שנה, חייבים לחדש מועמדות ולעבור את הליך הקבלה שנית.
  למועמדים שיתקבלו ללימודים תשלח הודעה בצירוף טפסי הרשמה ללימודים והודעה על סדרי תשלום שכר הלימוד והעברת מסמכים נדרשים. המתקבלים יסדירו את שכר הלימוד כפי שיידרשו ויחזירו לאקדמיה את כל הטפסים הנדרשים תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הקבלה, על מנת להבטיח את מקומם. קבלת מועמדים שלא יעמודו בתנאים אלו – תבוטל, לא תשלח התראה לפני הביטול והמקום יימסר למועמד מרשימת ההמתנה. על המועמדים שהתקבלו לשתי תכניות לבחור את התוכנית בה הם מעוניינים ולשלוח מכתב המודיע על בחירתם יחד עם יתר טפסי מימוש הקבלה.

  ערעור על תוצאות בחינות הכניסה

  תוצאות בחינות הכניסה הינן סופיות ואין אפשרות לערער עליהן. מועמדים שמילאו אחר כל התנאים הדרושים לקבלתם וסבורים שהמטפלים בבקשתם טעו או שגו בטיפול בעניינם מבחינה מנהלית בלבד, רשאים להגיש קבילה בכתב למזכירות האקדמית בבצלאל.

  התאמות בבחינות הכניסה

  מועמדים הזקוקים להתאמות במבחני הכניסה מתבקשים להגיש למרכז הדקנאט אבחונים מעודכנים מהגורמים הרלוונטיים עם הרשמתם ולא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. לא יטופלו בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה.
  לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות לליאורה טס, מנהלת מערך התמיכה הרגשית והאקדמית לסטודנטים באמצעות טל: 02-5893289 או דוא”ל: liora@bezalel.ac.il

 • תעודת בגרות או תעודה שוות ערך

  על מנת ללמוד בבצלאל נדרשת תעודת בגרות מלאה או תעודה שוות ערך לפי הפירוט הבא:
  – תעודת בגרות ישראלית מלאה (בהרשמה למחלקה לתרבות חזותית וחומרית בלבד נדרש ממוצע בגרות של 85 לפחות. פירוט מופיע במידע לגבי ההרשמה למחלקה)
  – אישור סיום מכינה קדם אקדמית ממוסד אקדמי בארץ
  – תעודת בגרות מחו”ל ואישור שקילות ממשרד החינוך המעיד כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית או ל12 שנות לימוד ומאפשרת לימודים גבוהים.
  – תעודת הנדסאי שניתנה ע"י המכללות העל תיכוניות שבפיקוח משרד החינוך או משרד הכלכלה והתעשייה
  – מבחני סאלד + תעודה מורה בכיר

  ניתן להירשם במעמד “על תנאי” במקרים הבאים:
  המועמד.ת ניגש.ה לכל בחינות הבגרות וממתין.ה לזכאות ממשרד החינוך.
  המועמד.ת משלים.ה את כל בחינות הבגרות במועד חורף 2023.
  המועמד.ת ניגש.ה לכל בחינות הבגרות למעט בגרות אחת אותה משלים.ה במועד קיץ 2023.
  המועמד.ת תלמיד.ת י"ב ומסיים.ת את כל הבגרויות עד חודש ספטמבר 2023.
  המועמד.ת לומד.ת במכינה קדם אקדמית שתסתיים עד חודש ספטמבר 2023.
  המועמד.ת בעל.ת תעודת בגרות מחו”ל ועדיין ללא אישור שקילות ממשרד החינוך. אישור שקילות הנו אישור המעיד כי התעודה שבידי המועמד שוות ערך לבגרות ישראלית או ל12 שנות לימוד ומאפשרת לימודים גבוהים. הליך הבקשה לשקילות אורך כ 6 – 9 חודשים ועל כן מומלץ להתחילו כבר עכשיו. את התהליך יש לבצע ישירות מול משרד החינוך האגף לקשרי חוץ. למידע נוסף 

  מובהר בזאת כי בכל מקרה תעודת בגרות מלאה או תעודה שוות ערך מהווה תנאי להתחלת הלימודים בבצלאל.

  בסיום ההרשמה וכחלק מתהליך מימוש הקבלה, המתקבלים יידרשו להציג תעודת בגרות מלאה או אישורים המעידים על מצב השלמת הבגרות כפי שדווחו בטופס ההרשמה. במקרה של אי התאמה בין הנתונים שדווחו בטופס הרישום למסמכים שיוצגו עם הקבלה, תבוטל הקבלה לבצלאל ללא אפשרות להחזר כספי.

 • ידיעת שפות בתכניות התואר הראשון

  ידיעת השפה העברית
  הלימודים באקדמיה מתנהלים בשפה העברית. מועמדים ללא תעודת בגרות ישראלית יידרשו, כחלק מתנאי הקבלה לאקדמיה, להבחן בעברית ולהוכיח רמת ידיעה המאפשרת את לימודיהם. רמת הפטור הנדרשת בבצלאל היא רמה ה’ ומעלה או ציון 100 לפחות בבחינת יע"ל/יעלנט. סטודנט יוכל להתחיל את לימודיו באקדמיה עם הצגת אישור על רמה ד' מאולפן לעברית (=סיום רמה ג'). אישור זה יש להגיש במעמד הקבלה לבצלאל. לחילופין, יוכל המועמד להציג אישור על מסגרת למידה לידיעת השפה העברית בקורס ברמה ג' שיסתיים לפני מועד פתיחת שנת הלימודים. סטודנטים כאמור יידרשו להציג עד תום שנת הלימודים הראשונה פטור בעברית כתנאי להמשך לימודיהם.

  ידיעת השפה האנגלית
  במסגרת הלימודים באקדמיה נדרש כל תלמיד להגיע לרמת ‘פטור’ כתנאי לזכאותו לתואר הראשון. רמת פטור באנגלית מהווה תנאי מעבר לשנה ג’ עלֿפי החלטת סנאט בצלאל. ע”פ תקנון סטודנטים לא יוכלו להתקבל ללימודים בבצלאל אלא אם הגיעו לרמה ‘בסיסי’ באנגלית. כל המתקבלים חייבים להציג ציון בבחינת אמי”ר או במבחן הפסיכומטרי, הנערכים עלֿ ידי ‘המרכז הארצי לבחינות והערכה’. מועמדים שלא נבחנו בעבר בבחינת מיון באנגלית, ורמתם לא נקבעה, נדרשים להירשם לבחינת האמיר”ם באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה כתנאי למימוש הקבלה. בחינת המיון תקבע את רמת האנגלית ולפיה ישובצו הסטודנטים לשיעורי אנגלית במכינות הקיץ ובמהלך שנת הלימודים. התחלת לימודים ללא הרמה הנדרשת מותנית באישור ועדה אקדמית עליונה.
  להלן רמות האנגלית:
  פטור- פסיכומטרי/אמי”רם: 134+ אמי”ר: 234+
  מתקדמים ב’- פסיכומטרי/אמי”רם: 120-133 אמי”ר: 220-233
  מתקדמים א’- פסיכומטרי/אמי”רם: 100-119 אמי”ר: 200-219
  בסיסי- פסיכומטרי/אמי”רם: 85-99 אמי”ר: 185-199
  טרום בסיסי ב’- פסיכומטרי/אמי”רם: 70-84 אמי”ר: 170-184
  טרום בסיסי א’- פסיכומטרי/אמי”רם: 50-69 אמי”ר: 150-169

 • תהליך ומועדי בחינות הכניסה

  בקישור זה ניתן למצוא פירוט מלא על תהליך ודרישות הקבלה בכל מחלקה וכן תרגילי בית בחלק מהמחלקות.

  להלן ריכוז מועדי הבחינות:

  מחלקה מועדי הבחינות
  אמנות 10.7.23
  אמנויות המסך (וידאו) 25.6.23
  עיצוב קרמי וזכוכית  25.6.23
  צורפות ואופנה 12.7.23
  צילום 9.7.23
  תרבות חזותית וחומרית 22.6.23
 • שכר הלימוד והטבות

  שנת לימודים ראשונה חינם לחיילים משוחררים הלומדים בבצלאל.
  סטודנטים לתואר ראשון שהינם חיילים משוחררים זכאים לשכר לימוד חינם בשנתם הראשונה ללימודים בהתאם לתנאי הזכאות בחוק “קליטת חיילים משוחררים”. ניתן למצוא מידע באשר לזכאים ותנאי הזכאות באתר היחידה להכוונת חיילים משוחררים. הסבר על תהליך קבלת המענק לזכאים ואופן התשלום יינתן למתקבלים עם סיום תהליך בחינות הכניסה.

  שכר הלימוד בבצלאל נקבע ע”י המועצה להשכלה גבוהה והוא זהה לזה הקיים באוניברסיטאות.
  שכר הלימוד המלא בשנת הלימודים תשפ"ג במונחי מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2022 הינו 14,773 ₪.
  גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ”ד, כפוף להחלטות הממשלה וייקבע ויפורסם במהלך חודש ספטמבר 2023.
  בהתאם להחלטת הממשלה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים לתואר ראשון הופחת במהלך שנים תש”ס – תשפ"ג. בשנת תשפ"ג גובה שכר הלימוד לתואר הראשון עמד על סך 10,932 ₪ (לאחר הפחתה). על פי הנחיות הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה אנו מבקשים לציין שבמידה והאקדמיה לא תקבל מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה בשנת הלימודים תשפ"ד יהיה על הסטודנטים לשלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה. שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. על סטודנטים בתכניות התואר השני לא תחול ההפחתה הנ”ל.
  סטודנט עולה חדש וסטודנט בסטאטוס של תושב ארעי (ו/או אשרה) יכול לקבל סיוע ממנהל הסטודנטים בתשלום שכר לימוד, מלגת קיום ומעונות. בדבר פרטים יש לפנות ישירות למשרד מנהל הסטודנטים, רחוב הלל 6 ירושלים, טלפון: 02-6214555 או באמצעות שליח מחלקת העלייה בחו”ל.
  סטודנטים אזרחי חו”ל וכן סטודנטים ישראליים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים, או במסגרת של מימון מוסדי, ממשלתי או ציבורי אחר, ישלמו שכר לימוד גבוה ב- 25% משכר הלימוד המלא (תוספת זו אינה חלה על מקבלי הפיקדון הצבאי וסטודנטים הממומנים ע”י משרד הקליטה).
  סטודנטים בתוכניות התואר השני וסטודנטים המפצלים את לימודיהם, ישלמו שכר לימוד בהתאם לנקודות הזכות אליהן ירשמו בפועל.

  בנוסף לשכר הלימוד נדרשים כלל הסטודנטים באקדמיה לשלם בעבור שירותים נוספים כמפורט להלן:
  א. הוצאות הכרוכות בשימוש בחומרים וכלי עבודה במעבדות ובסדנאות: סכום החיוב נע בין 300 ₪ ל- 1000 ₪ בהתאם למחלקה בה לומד הסטודנט. מעבר לחיוב זה, הסטודנטים רוכשים באופן עצמאי חומרים להם יזדקקו במהלך לימודיהם.
  בחלק מהקורסים הבין מחלקתיים כגון: סדנאות הדפס, קורסי צילום וכד’, יתבצע חיוב בעבור שימוש בחומרים ובסדנאות. גובה החיוב יתפרסם בתחילת שנת הלימודים.
  ב. דמי אבטחה
  ג. דמי חבר לאיגוד הסטודנטים
  ד. תשלום בעבור קורסי אנגלית הנלמדים בבצלאל (במידת הצורך).

 • תעודת הוראה ותארים כפולים בשיתוף עם האוניברסיטה העברית

  לימודי הוראת אמנות ועיצוב במחלקה ללימודי הוראה של האוניברסיטה העברית;
  שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית ובין בצלאל
  בצלאל רואה חשיבות עליונה בעידוד סטודנטים למעורבות חינוכית וחברתית.
  החינוך לאמנות הינו נדבך בסיסי וחיוני בהתפתחות האישית והאתית של האדם בחברה.
  החל משנת הלימודים תשע”ג נפתחה תכנית הוראה ייחודית בשיתוף עם האוניברסיטה העברית. התוכנית מותאמת לערכי האקדמיה ובכך משלבת בין תהליך ההתפתחות האישי של הסטודנט כאמן וכמעצב יוצר לבין היותו אמן מורה פעיל בעל מודעות חברתית וסביבתית גבוהה.
  התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות, בעלי אוריינטציה חברתית וחינוכית ומותאמת במיוחד עבור הסטודנטים של בצלאל.
  תנאי הקבלה לתוכנית יתפרסמו מידי שנה בשנתון האקדמי.

  תואר כפול באקדמיה בצלאל ובחוג למדעי הקוגניציה, באוניברסיטה העברית בירושלים
  מטרת התכנית להעמיק את תהליך ההכשרה של אמנים ומעצבים על ידי הקניית הבנה נרחבת של המערכת התפיסתית של אדם ושל התהליכים הקוגניטיביים המניעים אותו. שילוב זה יוביל לבנייה של חוויות משתמש טובות יותר בשדה העיצוב ולפיתוח היכולת לאמירה עמוקה הנוגעת למוח האדם ולתודעה האנושית בשדה האמנות. בנוסף, התכנית מכוונת גם להרחבת המחקר הקוגניטיבי לתחומים חדשים כגון מחקר מדיה חברתית, חקר היצירתיות, ווויזואליזציה של מידע.
  תנאי הקבלה
  התכנית מבקשת לפנות למועמדים מצטיינים בעלי ראייה אינטרדיסציפלינרית רחבה וכישורים במחקר, בעיצוב ובאמנות. התכנית פתוחה לכל מועמד אשר יעמדו בתנאי הקבלה של החוג למדעי הקוגניציה ושל אחת המחלקות בבצלאל.
  ההרשמה במסגרת התואר הכפול תתאפשר רק במועד א' להרשמה בבצלאל (ינואר-מרץ).
  מבנה התכנית
  במהלך חמש השנים בתכנית משלבים התלמידים קורסים במדעי הקוגניציה עם קורסים באקדמיה בצלאל. למרות זאת שכר הלימוד בכל שנה הוא רק למוסד אחד:
  בשנים א-ב רוב הלימודים המתקיימים בחוג למדעי הקוגניציה ולכן שכר הלימוד משולם לאונ׳ העברית
  בשנים ג-ה רוב הלימודים המתקיימים במחלקה אליה התקבל הסטודנט ולכן שכר הלימוד משולם לאקדמיה בצלאל
  התכנית מכוונת להדגשת חשיבות האינטגרציה בין עיצוב וטכנולוגיה על ידי השתתפות התלמידים בקורסים וסמינריון מחקרי המשלבים מבט קוגניטיבי עם עשייה בשדות העיצוב והאמנות וכן על-ידי הכוונת התלמיד לעבודה במעבדה מחקרית לקראת פרויקט גמר, שישלב באופן עמוק בין הדיסציפלינות שרכש במהלך הלימודים בשני המוסדות.

  תואר כפול באקדמיה בצלאל ובחוג למדעי המחשב, באוניברסיטה העברית בירושלים
  מטרת התכנית היא להסיר את המגבלות שנגזרות מהתפיסה ההיסטורית של הנדסה ועיצוב כשתי דיסציפלינות מובחנות. התכנית החדשנית תעניק לסטודנטים תואר במדעי המחשב (בסוף השנה השלישית) ותואר מהאקדמיה לעיצוב, בצלאל (בסוף השנה החמישית*). הלימודים יקנו ידע תאורטי ומעשי בתכנון, עיצוב ובניה של מוצרים חכמים, מתוך ניסיון להראות כי אתגרים בעיצוב תעשייתי, תקשורת חזותית, ואנימציה יכולים לשאוב פתרונות יצירתיים מתחומי המחקר ברובוטיקה, בינה מלאכותית, וראיה ממוחשבת.
  תנאי הקבלה
  התכנית מבקשת לפנות למועמדים מצטיינים בעלי כישורים במדעי המחשב ובעיצוב ומיועדת למועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה של החוג למדעי המחשב ושל אחת המחלקות בבצלאל.
  ההרשמה במסגרת התואר הכפול תתאפשר רק במועד א' להרשמה בבצלאל (ינואר-מרץ).
  מבנה התכנית
  במהלך חמש השנים בתכנית משלבים התלמידים קורסים במדעי המחשב עם קורסים באקדמיה בצלאל. למרות זאת שכר הלימוד בכל שנה הוא רק למוסד אחד:
  בשנים א-ב רוב הלימודים המתקיימים בחוג למדעי המחשב ולכן שכר הלימוד משולם לאונ׳ העברית
  בשנים ג-ה רוב הלימודים המתקיימים במחלקה אליה התקבל הסטודנט ולכן שכר הלימוד משולם לאקדמיה בצלאל
  התכנית מכוונת להדגשת חשיבות האינטגרציה בין עיצוב וטכנולוגיה על ידי:
  1. השתתפות התלמידים בארבעה קורסי ליבה כגון, ״בינה מלאכותית ככלי ליצירת מוצרים אינטראקטיביים״, ״וויזואליזציה וסוניפיקציה״, ״ממשק אדם מכונה״, ״תכנות בעידן פוסט-PC״. קורסים אלה הם הכלי העיקרי להקניית ידע ומיומנויות בהחלת כלים חישובים בעולם האמנות והעיצוב.
  2. הכוונת הסטודנטים בשנה השלישית והרביעית לתקופת התלמדות קיץ (summer internship) בחברות רלוונטיות בתעשייה, כגון Adobe, Google, Disney, Electronic Arts, ו- Microsoft
  3. דרישה כי פרויקט הגמר, יהיה דוגמה מסכמת של אינטגרציה בין טכנולוגיה ושדה העיצוב.
  חשוב: מבנה תכניות הלימודים יכול להיות שונה מעט בין המחלקות ולכן חשוב לפנות ליועץ התכנית לשיחת עדכון.

  מיכאל פינק, יועץ התוכנית: fink@cs.huji.ac.il נייד: 054-2451115

 • צרו קשר ודרכי הגעה

  יעוץ לימודים (טרם ההרשמה)
  admission@bezalel.ac.il 052-2826657

  הרשמה (לאחר ביצוע ההרשמה)
  register@bezalel.ac.il 02-5893313

  מזכירות אקדמית (תמיכה טכנית בהרשמה)
  academic@bezalel.ac.il 02-5893296

  ראש מנהל סטודנטים (אישור להרשמה 'על תנאי')
  academ@bezalel.ac.il

  דיקנית הסטודנטים (מלגות, דיור, התאמות, תמיכה אקדמית ומעורבות חברתית)
  02-5893279 shelly@bezalel.ac.il

  כתובת: רח׳ זמורה 1, (מול כיכר ספרא), מרכז העיר, ירושלים.
  למשלוח דואר: ת.ד. 24046 ירושלים 9124001
  טלפון: 02-5893333
  פקס: 02-5826573
  מייל: academ@bezalel.ac.il

  תחבורה ציבורית
  קווי אוטובוס בקרבת הקמפוס:
  1, 7, 17, 18, 19, 22, 34, 66, 66א, 71, 72, 74, 75, 78  וקווים נוספים

  רכבת קלה
  תחנות ירידה: יפו- מרכז, העירייה

  הגעה עם רכב פרטי – רשימת חניונים בתשלום הנמצאים באזור
  חניון כיכר ספרא (העירייה) – נמצא צמוד לקמפוס
  חניון קרתא, חניון ממילא, חניון מוזיאון הסובלנות וחניון אשדר – במרחק של 5-10 דק׳ הליכה.

אתר זה מוגן ע"י reCAPTCHA תחת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של גוגל.
לשיחה עם יועצת לימודים
לייעוץ לימודים
אתר זה מוגן ע"י reCAPTCHA תחת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של גוגל.