במידה וקיים מידע באתר שלא נגיש לך או/ו יש לך צורך בנגישות במהלך היום הפתוח המקוון נשמח לקבל ממך מייל Digital@bezalel.ac.il

במידה וקיים מידע באתר שלא נגיש לך או/ו יש לך צורך בנגישות במהלך היום הפתוח המקוון נשמח לקבל ממך מייל Digital@bezalel.ac.il

תהליך ההרשמה

 • מועדי ההרשמה והימים הפתוחים

  ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג 2022/2023 לתואר ראשון בבצלאל תפתח בחודש נובמבר 2021.

 • תהליך ההרשמה

  ההרשמה מתבצעת באמצעות טופס הרשמה מקוון. קיימת אפשרות להירשם למחלקה אחת או לשתי מחלקות.

  הרשמה לשתי התמחויות באותה מחלקה מתבצעת בקישור לרישום למחלקה אחת. במקרה זה יש לדרג עדיפויות.
  בטופס המקוון יש למלא פרטים אישיים, סטטוס השכלתך התיכונית ו/או אקדמית ולבחור את המחלקה המבוקשת. בנוסף, יהיה עליך לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס). על בסיס הנתונים שימולאו באתר תאושר הרשמתך ועל כן יש להקפיד על עדכון מלא ונכון של הנתונים.

  על מנת ללמוד בבצלאל נדרשת תעודת בגרות מלאה או תעודה שוות ערך לפי הפירוט הבא:
  תעודת בגרות ישראלית מלאה (בהרשמה למחלקה לתרבות חזותית וחומרית בלבד נדרש ממוצע בגרות של 85 לפחות. פירוט מופיע במידע לגבי ההרשמה למחלקה)
  אישור סיום מכינה קדם אקדמית ממוסד אקדמי בארץ
  תעודת בגרות מחו”ל ואישור שקילות ממשרד החינוך המעיד כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית

  ניתן להירשם במעמד “על תנאי” במקרים הבאים:
  המועמד/ת ניגש/ה לכל בחינות הבגרות וממתין/ה לזכאות ממשרד החינוך.
  המועמד/ת משלים/ה את כל בחינות הבגרות במועד חורף 2021.
  המועמד/ת ניגש/ה לכל בחינות הבגרות למעט בגרות אחת אותה משלים/ה במועד קיץ 2021.
  המועמד/ת תלמיד/ת יב’ ומסיים/ת את כל הבגרויות עד לאוקטובר 2021.
  המועמד/ת בעל/ת תעודת בגרות מחו”ל ועדיין ללא אישור שקילות ממשרד החינוך. אישור שקילות הנו אישור המעיד כי התעודה שבידי המועמד שוות ערך לבגרות ישראלית. הליך הבקשה לשקילות אורך כ 6 – 9 חודשים ועל כן מומלץ להתחילו כבר עכשיו. את התהליך יש לבצע ישירות מול משרד החינוך האגף לחינוך מבוגרים. למידע נוסף

  במידה ואינך עומד/ת באחת ההגדרות המפורטות מעלה, יש לפנות לראש מנהל הסטודנטים במייל academ@bezalel.ac.il על מנת לבחון אפשרות להרשמה.

  מובהר בזאת כי בכל מקרה תעודת בגרות מלאה או תעודה שוות ערך מהווה תנאי להתחלת הלימודים בבצלאל.
  לאחר הקבלה לבצלאל וכחלק מתהליך מימוש הקבלה, תידרש/י להציג תעודת בגרות מלאה או אישורים המעידים על מצב השלמת הבגרות כפי שדווחו בטופס ההרשמה. במקרה של אי התאמה בין הנתונים שדווחו בטופס הרישום למסמכים שיוצגו עם הקבלה, תבוטל הקבלה לבצלאל ללא אפשרות להחזר כספי.

  מועמדים שאין באפשרותם לבצע רישום באינטרנט מוזמנים לפנות למזכירות האקדמית בטלפון 02-5893313/296 ולבקש ערכת הרשמה הכוללת טופס הרשמה ושובר תשלום בדואר או להירשם ללימודים בבצלאל ישירות במזכירות האקדמית בבצלאל הרֿ הצופים, ירושלים, בניין סוויג קומה 7.
  במהלך תקופת ההרשמה תקיים המזכירות קבלת קהל בין השעות 9:00-15:30.

  דמי הרשמה ובחינות כניסה:

  דמי הרשמה

  דמי ההרשמה לבצלאל: 330 ש”ח.

  דמי בחינות כניסה

  דמי בחינות כניסה: 370 ש”ח.
  דמי בחינות כניסה למחלקה נוספת: 200 ש”ח

  סה”כ – דמי הרשמה ובחינות כניסה למחלקה אחת: 700 ₪
  סה”כ – דמי הרשמה ובחינות כניסה לשתי מחלקות: 900 ש”ח

  * לנרשמים ללימודים בימים הפתוחים תינתן הנחה של 200 ₪ בדמי ההרשמה.

  אופן התשלום

  בכדי לסיים את תהליך ההרשמה המקוונת באתר בצלאל יש לשלם את דמי ההרשמה והבחינות באמצעות כרטיס אשראי.
  מועמד שנרשם באמצעות ערכת ההרשמה יכול לשלם בדואר באמצעות שובר תשלום המצורף לערכה. יש לשלוח את השובר (חתום בידי בנק הדואר) בצירוף טופס ההרשמה למזכירות האקדמית שבבצלאל. לא יידונו בקשות אשר לא יצורף אליהן שובר תשלום עבור ההרשמה.
  דמי ההרשמה ובחינות הכניסה טובים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד ולשנה זו בלבד.

  ביטול הרשמה

  מועמדים שנרשמו ומבקשים לבטל את הרשמתם, מתבקשים למלא טופס ביטול הרשמה ולשולחו למזכירות האקדמית במייל register@bezalel.ac.il. אין דמי ההרשמה ובחינות הכניסה מועברים משנה לשנה ואין הם מוחזרים גם במקרה והמועמד ביטל הרשמתו*, לא נבחן, או לא התקבל ללימודים.
  *מועמד אשר יבטל את הרשמתו לפני מועד סיום ההרשמה הרשמי (במועד המפורסם באתר ההרשמה) יקבל החזר בעבור דמי הבחינות בלבד.

  חידוש הרשמה

  חידוש הרשמה בעקבות ביטולה יכול להיעשות בכתב בלבד בפניה אל המזכירות האקדמית. הבקשה לחידוש ההרשמה תטופל כאילו נרשם המועמד ביום החידוש ותידון על פי כללי הקבלה שיהיו תקפים באותו יום ובהתאם למספר המקומות בתוכנית בה מבקש המועמד ללמוד.

  אישור הרשמה וזימון לבחינות

  אישור הרשמה יישלח למייל האישי לאחר קבלת טופס ההרשמה. זימונים לבחינות הכניסה ותרגילי בית במחלקות הרלוונטיות יישלחו למייל האישי עם סיום מועד ההרשמה. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד לברר את מועדי הבחינות ואת מיקומן המפורסמים באתר זה.

  הודעה על מעבר שלב בבחינות הכניסה

  בחלק מהמחלקות מתקיימים שני שלבים לבחינות הכניסה (פירוט התהליך בעמוד המחלקות). מועמדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יזומנו לשלב השני. הודעה על מעבר שלב תימסר למועמד באמצעות המייל האישי. במידה ויחול שינוי באופן מתן התשובות תתפרסם הודעה על כך ביום המבחנים של השלב הראשון.

  הודעה על תוצאות סופיות בבחינות הכניסה

  בתום תהליך בחינות הכניסה ישלחו למועמדים הודעות קבלה ללימודים, דחייה או המתנה. התשובות למועמדים נמסרות בכתב בלבד. לא תינתנה תשובות טלפוניות. החלטות האקדמיה כוחן יפה אך ורק לגבי שנת הלימודים שהמועמד ביקש להתקבל אליה. מועמד שהתקבל ולא התחיל בלימודיו באותה שנה, חייב לחדש את מועמדותו ולעבור את הליך הקבלה שנית.
  למועמד שיתקבל ללימודים תשלח הודעה בצירוף טפסי הרשמה ללימודים והודעה על סדרי תשלום שכר הלימוד והעברת מסמכים נדרשים. המועמד יסדיר את שכר הלימוד כפי שיידרש ויחזיר לאקדמיה את כל הטפסים הנדרשים תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הקבלה, על מנת להבטיח את מקומו. קבלת מועמד שלא יעמוד בתנאים אלו – תבוטל, לא תשלח התראה לפני הביטול ומקומו יימסר למועמד מרשימת ההמתנה. על המועמדים שהתקבלו לשתי תכניות לבחור את התוכנית בה הם מעוניינים ולשלוח מכתב המודיע על בחירתם יחד עם יתר טפסי מימוש הקבלה.

  ערעור על תוצאות בחינות הכניסה

  תוצאות בחינות הכניסה הינן סופיות ואין אפשרות לערער עליהן. מועמד שמילא אחר כל התנאים הדרושים לקבלתו וסבור שהמטפלים בבקשתו טעו או שגו בטיפול בעניינו מבחינה מנהלית בלבד, רשאי להגיש קבילה בכתב למזכירות האקדמית בבצלאל.

  התאמות בבחינות הכניסה

  מועמדים הזקוקים להתאמות במבחני הכניסה מתבקשים להגיש למרכז הדקנאט אבחונים מעודכנים מהגורמים הרלוונטיים עם הרשמתם ולא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. לא יטופלו בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה.
  לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות לליאורה טס, מנהלת מערך התמיכה הרגשית והאקדמית לסטודנטים באמצעות טל: 02-5893289 או דוא”ל: liora@bezalel.ac.il

 • ידיעת שפות בתכניות התואר הראשון

  ידיעת השפה העברית

  הלימודים באקדמיה מתנהלים בשפה העברית. מועמדים ללא תעודת בגרות ישראלית יידרשו, כחלק מתנאי הקבלה לאקדמיה, להבחן בעברית ולהוכיח רמת ידיעה המאפשרת את לימודיהם. רמת הפטור הנדרשת בבצלאל היא רמה ה’ ומעלה. סטודנט יוכל להתחיל את לימודיו באקדמיה עם הצגת ציון 65 ומעלה בבחינת רמה ג’ על פי מבחן בית הספר לתלמידי חו”ל של האוניברסיטה העברית או עם הצגת אישור על סיום אולפן ברמה הנדרשת. אישור זה יש להגיש במעמד הקבלה לבצלאל. לחילופין, יוכל המועמד להציג אישור על מסגרת למידה לידיעת השפה העברית, רמות ד' וה'. סטודנטים כאמור יידרשו להציג עד תום שנת הלימודים הראשונה רמה ה’ בעברית או ציון 100 לפחות בבחינת יע"ל, כתנאי להמשך לימודיהם.
  ניתן לקיים את בחינת המיון בבית הספר לתלמידי חו”ל, באוניברסיטה העברית. למידע והבהרות נוספות יש לפנות אל היחידה להוראת עברית בטלפון: 02-5882621 או במשרדי היחידה בבניין בויאר, חדר 436 באוניברסיטה העברית בהר הצופים.

  ידיעת השפה האנגלית

  במסגרת הלימודים באקדמיה נדרש כל תלמיד להגיע לרמת ‘פטור’ כתנאי לזכאותו לתואר הראשון. רמת פטור באנגלית מהווה תנאי מעבר לשנה ג’ עלֿפי החלטת סנאט בצלאל. ע”פ תקנון סטודנטים לא יוכלו להתקבל ללימודים בבצלאל אלא אם הגיעו לרמה ‘בסיסי’ באנגלית. כל המתקבלים חייבים להציג ציון בבחינת אמי”ר או במבחן הפסיכומטרי, הנערכים עלֿ ידי ‘המרכז הארצי לבחינות והערכה’. מועמדים שלא נבחנו בעבר בבחינת מיון באנגלית, ורמתם לא נקבעה, נדרשים להירשם לבחינת האמיר”ם אשר תתקיים במהלך חודשי הקיץ בבצלאל. שובר תשלום יישלח למתקבלים בערכת מימוש הקבלה. בחינת המיון תקבע את רמת האנגלית, ולפיה ישובצו הסטודנטים לשיעורי אנגלית במכינות הקיץ ובמהלך שנת הלימודים. התחלת לימודים ללא הרמה הנדרשת מותנית באישור ועדה אקדמית עליונה.
  להלן רמות האנגלית:
  פטור- פסיכומטרי/אמי”רם: 134+ אמי”ר: 234+
  מתקדמים ב’- פסיכומטרי/אמי”רם: 120-133 אמי”ר: 220-233
  מתקדמים א’- פסיכומטרי/אמי”רם: 100-119 אמי”ר: 200-219
  בסיסי- פסיכומטרי/אמי”רם: 85-99 אמי”ר: 185-199
  טרום בסיסי ב’- פסיכומטרי/אמי”רם: 70-84 אמי”ר: 170-184
  טרום בסיסי א’- פסיכומטרי/אמי”רם: 50-69 אמי”ר: 150-169

 • תהליך ומועדי בחינות הכניסה

  בקישור זה ניתן למצוא פירוט מלא על תהליך ודרישות הקבלה בכל מחלקה וכן תרגילי בית בחלק מהמחלקות.

   

 • שכר הלימוד והטבות

  שנת לימודים ראשונה חינם לחיילים משוחררים הלומדים בבצלאל.
  סטודנטים לתואר ראשון שהינם חיילים משוחררים זכאים לשכר לימוד חינם בשנתם הראשונה ללימודים בהתאם לתנאי הזכאות בחוק “קליטת חיילים משוחררים”. ניתן למצוא מידע באשר לזכאים ותנאי הזכאות באתר היחידה להכוונת חיילים משוחררים. הסבר על תהליך קבלת המענק לזכאים ואופן התשלום יינתן למתקבלים עם סיום תהליך בחינות הכניסה.

  שכר הלימוד בבצלאל נקבע ע”י המועצה להשכלה גבוהה והוא זהה לזה הקיים באוניברסיטאות.
  שכר הלימוד המלא בשנת הלימודים תשפ"א במונחי מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2020 הינו 13,780 ₪.
  גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ”ב, כפוף להחלטות הממשלה וייקבע ויפורסם במהלך חודש ספטמבר 2021.
  בהתאם להחלטת הממשלה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים לתואר ראשון הופחת במהלך שנים תש”ס – תשפ"א. בשנת תשפ"א גובה שכר הלימוד לתואר הראשון עמד על סך 10,198 ₪ (לאחר הפחתה). על פי הנחיות הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה אנו מבקשים לציין שבמידה והאקדמיה לא תקבל מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה בשנת הלימודים תשפ"ב יהיה על הסטודנטים לשלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה. שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. על סטודנטים בתכניות התואר השני לא תחול ההפחתה הנ”ל.
  סטודנט עולה חדש וסטודנט בסטאטוס של תושב ארעי (ו/או אשרה) יכול לקבל סיוע ממנהל הסטודנטים בתשלום שכר לימוד, מלגת קיום ומעונות. בדבר פרטים יש לפנות ישירות למשרד מנהל הסטודנטים, רחוב הלל 6 ירושלים, טלפון: 02-6214555 או באמצעות שליח מחלקת העלייה בחו”ל.
  סטודנטים אזרחי חו”ל וכן סטודנטים ישראליים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים, או במסגרת של מימון מוסדי, ממשלתי או ציבורי אחר, ישלמו שכר לימוד גבוה ב- 25% משכר הלימוד המלא (תוספת זו אינה חלה על מקבלי הפיקדון הצבאי וסטודנטים הממומנים ע”י משרד הקליטה).
  סטודנטים בתוכניות התואר השני וסטודנטים המפצלים את לימודיהם, ישלמו שכר לימוד בהתאם לנקודות הזכות אליהן ירשמו בפועל.

  בנוסף לשכר הלימוד נדרשים כלל הסטודנטים באקדמיה לשלם בעבור שירותים נוספים כמפורט להלן:
  א. הוצאות הכרוכות בשימוש בחומרים וכלי עבודה במעבדות ובסדנאות: סכום החיוב נע בין 300 ₪ ל- 1000 ₪ בהתאם למחלקה בה לומד הסטודנט. מעבר לחיוב זה, הסטודנטים רוכשים באופן עצמאי חומרים להם יזדקקו במהלך לימודיהם.
  בחלק מהקורסים הבין מחלקתיים כגון: סדנאות הדפס, קורסי צילום וכד’, יתבצע חיוב בעבור שימוש בחומרים ובסדנאות. גובה החיוב יתפרסם בתחילת שנת הלימודים.
  ב. דמי אבטחה
  ג. דמי חבר לאיגוד הסטודנטים
  ד. תשלום בעבור קורסי אנגלית הנלמדים בבצלאל (במידת הצורך).

 • תעודת הוראה ותארים כפולים בשיתוף עם האוניברסיטה העברית

  לימודי הוראת אמנות ועיצוב במחלקה ללימודי הוראה של האוניברסיטה העברית;
  שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית ובין בצלאל
  בצלאל רואה חשיבות עליונה בעידוד סטודנטים למעורבות חינוכית וחברתית.
  החינוך לאמנות הינו נדבך בסיסי וחיוני בהתפתחות האישית והאתית של האדם בחברה.
  החל משנת הלימודים תשע”ג נפתחה תכנית הוראה ייחודית בשיתוף עם האוניברסיטה העברית. התוכנית מותאמת לערכי האקדמיה ובכך משלבת בין תהליך ההתפתחות האישי של הסטודנט כאמן וכמעצב יוצר לבין היותו אמן מורה פעיל בעל מודעות חברתית וסביבתית גבוהה.
  התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות, בעלי אוריינטציה חברתית וחינוכית ומותאמת במיוחד עבור הסטודנטים של בצלאל.
  תנאי הקבלה לתוכנית יתפרסמו מידי שנה בשנתון האקדמי.

  תואר כפול באקדמיה בצלאל ובחוג למדעי הקוגניציה, באוניברסיטה העברית בירושלים
  מטרת התכנית להעמיק את תהליך ההכשרה של אמנים ומעצבים על ידי הקניית הבנה נרחבת של המערכת התפיסתית של אדם ושל התהליכים הקוגניטיביים המניעים אותו. שילוב זה יוביל לבנייה של חוויות משתמש טובות יותר בשדה העיצוב ולפיתוח היכולת לאמירה עמוקה הנוגעת למוח האדם ולתודעה האנושית בשדה האמנות. בנוסף, התכנית מכוונת גם להרחבת המחקר הקוגניטיבי לתחומים חדשים כגון מחקר מדיה חברתית, חקר היצירתיות, ווויזואליזציה של מידע.
  תנאי הקבלה
  התכנית מבקשת לפנות למועמדים מצטיינים בעלי ראייה אינטרדיסציפלינרית רחבה וכישורים במחקר, בעיצוב ובאמנות. התכנית פתוחה לכל מועמד אשר יעמדו בתנאי הקבלה של החוג למדעי הקוגניציה ושל אחת המחלקות בבצלאל.
  מבנה התכנית
  במהלך חמש השנים בתכנית משלבים התלמידים קורסים במדעי הקוגניציה עם קורסים באקדמיה בצלאל. למרות זאת שכר הלימוד בכל שנה הוא רק למוסד אחד:
  בשנים א-ב רוב הלימודים המתקיימים בחוג למדעי הקוגניציה ולכן שכר הלימוד משולם לאונ׳ העברית
  בשנים ג-ה רוב הלימודים המתקיימים במחלקה אליה התקבל הסטודנט ולכן שכר הלימוד משולם לאקדמיה בצלאל
  התכנית מכוונת להדגשת חשיבות האינטגרציה בין עיצוב וטכנולוגיה על ידי השתתפות התלמידים בקורסים וסמינריון מחקרי המשלבים מבט קוגניטיבי עם עשייה בשדות העיצוב והאמנות וכן על-ידי הכוונת התלמיד לעבודה במעבדה מחקרית לקראת פרויקט גמר, שישלב באופן עמוק בין הדיסציפלינות שרכש במהלך הלימודים בשני המוסדות.

  תואר כפול באקדמיה בצלאל ובחוג למדעי המחשב, באוניברסיטה העברית בירושלים
  מטרת התכנית היא להסיר את המגבלות שנגזרות מהתפיסה ההיסטורית של הנדסה ועיצוב כשתי דיסציפלינות מובחנות. התכנית החדשנית תעניק לסטודנטים תואר במדעי המחשב (בסוף השנה השלישית) ותואר מהאקדמיה לעיצוב, בצלאל (בסוף השנה החמישית*). הלימודים יקנו ידע תאורטי ומעשי בתכנון, עיצוב ובניה של מוצרים חכמים, מתוך ניסיון להראות כי אתגרים בעיצוב תעשייתי, תקשורת חזותית, ואנימציה יכולים לשאוב פתרונות יצירתיים מתחומי המחקר ברובוטיקה, בינה מלאכותית, וראיה ממוחשבת.
  תנאי הקבלה
  התכנית מבקשת לפנות למועמדים מצטיינים בעלי כישורים במדעי המחשב ובעיצוב ומיועדת למועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה של החוג למדעי המחשב ושל אחת המחלקות בבצלאל.
  מבנה התכנית
  במהלך חמש השנים בתכנית משלבים התלמידים קורסים במדעי המחשב עם קורסים באקדמיה בצלאל. למרות זאת שכר הלימוד בכל שנה הוא רק למוסד אחד:
  בשנים א-ב רוב הלימודים המתקיימים בחוג למדעי המחשב ולכן שכר הלימוד משולם לאונ׳ העברית
  בשנים ג-ה רוב הלימודים המתקיימים במחלקה אליה התקבל הסטודנט ולכן שכר הלימוד משולם לאקדמיה בצלאל
  התכנית מכוונת להדגשת חשיבות האינטגרציה בין עיצוב וטכנולוגיה על ידי:
  1. השתתפות התלמידים בארבעה קורסי ליבה כגון, ״בינה מלאכותית ככלי ליצירת מוצרים אינטראקטיביים״, ״וויזואליזציה וסוניפיקציה״, ״ממשק אדם מכונה״, ״תכנות בעידן פוסט-PC״. קורסים אלה הם הכלי העיקרי להקניית ידע ומיומנויות בהחלת כלים חישובים בעולם האמנות והעיצוב.
  2. הכוונת הסטודנטים בשנה השלישית והרביעית לתקופת התלמדות קיץ (summer internship) בחברות רלוונטיות בתעשייה, כגון Adobe, Google, Disney, Electronic Arts, ו- Microsoft
  3. דרישה כי פרויקט הגמר, יהיה דוגמה מסכמת של אינטגרציה בין טכנולוגיה ושדה העיצוב.
  חשוב: מבנה תכניות הלימודים יכול להיות שונה מעט בין המחלקות ולכן חשוב לפנות ליועץ התכנית לשיחת עדכון.

  מיכאל פינק, יועץ התוכנית: fink@cs.huji.ac.il נייד: 054-2451115

 • צרו קשר

  ייעוץ לימודים (טרם ההרשמה)
  admission@bezalel.ac.il 052-2826657

  הרשמה (לאחר ביצוע ההרשמה)
  register@bezalel.ac.il 02-5893313

  מזכירות אקדמית (תמיכה טכנית בהרשמה)
  academic@bezalel.ac.il 02-5893296

  ראש מנהל סטודנטים (אישור להרשמה 'על תנאי')
  academ@bezalel.ac.il

  דיקנית הסטודנטים (מלגות, דיור, התאמות, תמיכה אקדמית ומעורבות חברתית)
  02-5893279 shelly@bezalel.ac.il

איזו מחלקה מעניינת אותך?
שיחה עם יועצת לימודים

הדרך שלך מתחילה כאן:

איזו מחלקה מעניינת אותך?

ברגע זה נרשמה מועמדת חדשה לבצלאל

ברגע זה נרשם מועמד חדש לבצלאל

בהצלחה בבחינות הכניסה!